Wednesday, November 4, 2009

Brit identitás

Ki is számít Britnek?

Erre a nem könnyen megválaszolható kérdésre próbál választ találni a következő kis sorozat:

6 különböző származású, családi hátterű, 12-14 éves gyereket elvitt egy pár napra táborozni a Lake Districtbe (ez olyan tipikus angol családi nyaralóhely, mint nálunk a Balaton) a történész-társadalmi kohézió kutató Dr Nick Barratt. A kérdés ugyan az maradt, a válaszok pedig fokozatosan finomodtak.

A csoport tagjai:
1. Angol 13 éves srác egy olyan faluból (Bradford), ahol a lakosság összetétele 80% fehér, 20% ázsiai. Ez az arány jellemző az iskolában is. A csoportok egyáltalán nem keverednek egymással, és nem is szándékoznak. Kezdeti véleménye szerint brit az, aki fehér, anyanyelve az angol és angol akcentusa van. A táborozás végére is az a véleménye, hogy ha visszamegy a falujába, nem fog keveredni ázsiaiakkal. A kérdésre, hogy ha Londonba költözne, akkor szégyellné-e újonnan lett afrikai, ázsiai és pakisztáni barátját, és szocializálódna-e velük, a válasza az, hogy nem, mert London multikulturális (szemben Bradforddal)... A véleménye lépésről lépésre megkérdőjeleződik: annak láttán, hogy az ázsiai srác britnek vallja magát, hisz itt született, azt mondja, brit az, akinek a szülei britek. De mi van azzal, akinek csak az egyik szülője brit? Ráadásul a szülők már brit állampolgárok, tehát jog szerint britek...Inkább lemondóan, mintsem meggyőződve fogadta el a felkínált definíciót a britségre (lásd lent), személy szerint úgy gondolom, inkább beletörődött, hogy ha ez mind belefér a britségbe, akkor ezt a definíciót nem sajnálja az ázsiaiaktól
2. Cyprusi bevándorlóktól származó 13 éves lány (Dél London) jó családi háttérrel, nagy családi összetartással. Nem itt született, és nem vallja magát britnek. A család nem szocializálódik ciprusiakon kívül más csoportokkal. A lány a végére sem vallja magát britnek, és nem kontaktál senkit az 5 emberből.
3. Fekete, Zimbabweből 8 éve ideköltözött 12 éves srác (Leicester). Szülei szintén zimbabweiek. Nem tuatosodott benne, hogy mit is jelent a britség, elsősorban zimbabweinek látja magát, de nem zá ki szocializálódást senkivel.
4. Fekete, mozambiki, Portugáliában letelepedett, majd 1 éve ideköltözött 14 éves lány. Ő még inkább kívülállónak látja magát, hisz nem sok ideje van itt. Ő a brit útlevélhez köti, hogy brit-e valaki vagy sem.
5. Pakisztáni apa, és pakisztáni, brit anya 12 éves fia . (Keighley, Bradford) A srác muszlim britnek vallja magát. Szívesen szocializálódna fehérekkel, de a faluban a fehérek-pakisztániak nem keverednek egymással, sőt egymás területére se mennek (nem érzik magukat ott biztonságban). A dolog iróniája, hogy az angol srác és ő állnak ideológiailag egymástól a legtávolabb, és helyileg a legközelebb. Éppen ők képviselik azt a másik csoportot egymás szemében, akikkel a kapcsolat az adott környezetben szinte kizárt.
6. Jamaicai anya, tanzániai apa Jamaicaban született 14 éves fia egy észak londoni councilből, amiről igen pozitívan nyilatkozik. Jó közösségként írja le a councilt, akik törődnek egymással, például a nagyok megvédik a kicsiket, és a kicsik értesítik a mégnagyobbakat, ha a nagy bajba kerül.... Ő magát úgy jellemzi, hogy még nem került bajba, és nem egy bajkeverő, és nem igaz, hogy a council-lakók mind tanulatlanok és ambíciótlanok, hisz ő sem érzi így magát. Britnek, de hangsúlyozottan nem angolnak vallja magát. Ő mindenkivel keveredik, nyitott, tanult és ambíciózus, a csoportból a legérettebb és legfelelősségtudóbb.

A konklúzió: nem a bőrszín, nem a születési hely, nem az állampolgárság a lényeg, hanem hogy ki mit ad a társadalomnak, a közösségnek. Hogy valaki mit tesz addig, amiíg Nagy Britanniában él? Az egyén által hozzáadott érték az, ami számít. És ez adja meg mindenkinek, aki az országba jön az egyenlő jogot arra, hogy brit legyen.

1. rész
2. rész
3. rész

No comments: