Saturday, January 30, 2010

A CABE és az iskolák

1. A CABE és Paul Finch

1.1 Paul Finch lebilincselő előadó. Először személyesen az olimpiai projektünk tervzsűrijén hallottam nyilatkozni a tervünkről. Múlt héten a CABE (Commission for Architecture and Built Enviroment) szervezetről tartott előadást, aminek élére (újra) 2009 végén nevezte ki a lakásügyi miniszter. Emelett a World Architecture Festival programigazgatója, az Architecture Review és Architects Journal szerkesztője volt. Az olimpiai tervzsűriket 2006 óta elnököli.

1.2 Mi is a CABE?

Állami tanácsadó testület, amely az angliai középületek/közterek tervezési kérdéseiben foglal állást. A CABE 1999-ben alapult, a Kulturális, Média és Sport Minisztérium alá tartozik.

"CABE is the Government’s advisor on architecture, urban design and public space. It was created in 1999 as the champion for design quality in buildings, spaces and places across England. It promotes the best in architecture and urban design by promoting high standards in the design of buildings and spaces, advising all those who create, manage and utilise the built environment, and stimulating public debate. CABE is sponsored by the Department for Culture, Media and Sport (DCMS), with additional funding from Communities and Local Government (CLG)."

A szervezet célja a jó minőségű építészet/városépítészet melletti állásfoglalás, ennek publikálása, eljuttatása a fejlesztői, városi ügyekért felelős körökbe. Egyfajta láncszem, ami a köznek építők, a köznek tervezők és a köz pénzéből a beruházást finanszírozók javaslatát véleményezi tervezési szempontból.

Eszközei, amikkel a jó minőségű középületek/közterek létrejöttét elősegítheti:
- oktatás: kiadványok, előadások, konzultációk, kurzusok pl. megrendelőknek, önkormányzati dolgozóknak, stb
- tervzsűrik és ezek publikálása

Tematikus befolyási körei
 1. épület funkciókhoz (lakóépületek, iskolák, egészségügyi épületek, London 2012 lakásai)
 2. közterekhez (állomások, London 2012 közterei)
 3. általános tervezési stratégiákhoz, módszerekhez, értékelésekhez (A design értéke, fenntartható tervezés, fenntartható közösségek, a tervezési folyamat maga, stb)
kapcsolódnak.

"What we do

We work with architects, planners, designers, developers and clients, offering them guidance on projects that will shape lives. Parks and open spaces are as important to us as bricks and mortar.

We give clients hands-on advice on ways to get better value through better design, keeping them up to date and encouraging them to take the best approach from the start. Our design review service shows clients what mistakes to avoid and what opportunities to seize.
CABE works on behalf of the public. We work to inspire people to demand more from buildings and spaces. They, after all, are the people left behind after the planners and architects have moved on.

We encourage policymakers to create places that are safe, beautiful and efficient to run. Our work includes:

 • advising clients, contractors, architects and planners
 • helping public agencies with good design
 • supporting public agencies in boosting their in-house design expertise
 • promoting better education, skills and careers for the built environment
 • conducting research and running campaigns on architecture, design and public spaces.

What we don't do

As a public agency, we are impartial - and our resources are limited. This restricts the nature and scope of our work. The things that we don't do include:

 • we do not recommend an architect or any other kind of contractor
 • we do not offer advice to individuals on their own project, unless it is of public significance
 • we do not work outside England
 • we do not make statutorily binding decisions (although we are a statutory body).


2. Az állami iskolák és a CABE


2.1 Évekkel ezelőtt lelkesen gyűjtöttem és olvastam a CABE kiadványokat, és próbáltam felderíteni a bemutatott épületeket. Ezek nagyrésze csak évente egy-két nap látogatható a külvilág számára. Akkoriban inkább maguk az épületek (azaz az eredmény) érdekelt, míg most a folyamatot találom lebilincselőnek, ahogy egy-egy sikertörténet létrejön.
Aztán találkoztam álmaim irodájával, aminek egyik fő profilja történetesen iskolák tervezése. És belülről látni ezt a folyamatot minden várakozásomat felűlmúlta. De mi is ez az iskolaépítési láz?

2.2 A BSF (Building Schools for the Future) néven futó, 45 milliárd fontos program a Thatcher éra óta a legnagyobb szabású állami iskolatámogatási program. Célja, hogy 2020-ig felújításra/ korszerűsítésre/ átalakításra kerüljön Anglia összes középiskolája.

A BSF program iskoláinak tervzsűrizéséta CABE végzi: 2007 Júliusa óta 175 iskolát véleményezett. Állásfoglalásai itt tekinthetők meg.

2.3 A jó iskola
Milyen is a jó iskola? Mérhető egy iskola jósága? Ki szerint? Mennyire szubjektív egy ilyen kérdés megítélése? Ki dönti el és hogyan, hogy elég jó-e? Valószínűleg a tervező szerint az általa tervezett épület a lehető legjobb. De milyen is a jó iskola a CABE szerint? Összevethető két iskola ugyanolyan szempontok szerint?
Igen, összevethetők az iskolák, ha mindenki előre tudja a jól definiált játékszabályokat, ami alapján az összevetés történik.
(A sokszor elgondolkodásra késztetett egyetemi problémám: hogy lehet összevetni két hallgatói tervet/diplomát, ha nem ismert és nincs is előre definiált kritériumrendszere az összevetésnek? Véleményem szerint az összevetés alapja ennek hiányában a szubjektív véleményen alapul.)

A terveket 10, hivatalosan közzétett kérdéskör alapján ítéli meg a CABE zsűri.
Megjegyzés: Maga a 10 kérdés a zsűrizettek visszacsatolása útján finomítható.

A játékszabályok felállításáról:
We have defined key strategies for each of the criteria that we would expect consortia and design teams to have addressed when coming into review. The questions under each strategy include those that will be judged by the panel as well as those that will not. The questions that are not judged are seen as points to be considered by design teams as schemes are developed. Criteria 10 is a synthesis of all the other points and therefore includes only the questions that will be judged by the panel. The following pages detail the assessment criteria and other points to consider for the schools design panel and diagram opposite illustrates how to use this document. Please remember that, while checklists have an obvious value, they do not in themselves lead to good design: this is the result of the successful synthesis of these key points.

http://www.cabe.org.uk/files/successful-school-design-questions.pdf

A témakörök úgy épülnek fel egy gondolat köré, hogy részkérdésekkel egy előszörre nehezen megválaszolható, elvont kérdésre keresik a választ részkérdéseken keresztül. A részkérdések súlyozódnak, nevezetesen kötelezően megválaszolandó és nem feltétlenül megválaszolandókra bomlanak. Egy logikus, kellőképpen elvont, de mégis jól átlátható és érthető épületelemzés kritériumotrendszert összeállítani, elfogadtatni és használni nem kis feladat.

A 10 fő témakörön
1. Identitás és kontextus
2. Helyszín és helyszínrajz
3. Kert, udvar, kültér
4. Organizáció
5. Épületformálás és megjelenés
6. Belső téralakítés és belsőépítészet
7. Erőforrások
8. Biztonságérzet és jó közérzet
9. Épületöregedés és változás
10. Az épület egésze

és a részletekbe belemenő kisebb kérdéscsoportokon át olyan (sokszor elvont) kérdésekre keresi a tervzsűri a választ, mint:

Hogyan tükrözi az épület a szervezet identitását? Hívogató-e az épület a lakosság/helyi közösség számára? Az épület pozitívan hat-e a környezetére?
Tükröződik-e a hely szelleme? A helyszín (pozitív és negatív) adottságait, lehetőségeit a lehető legjobban használja-e ki a terv?
A kert kialakítása hozzájárul-e egyfajta hely-érzet kialakulásához? Figyelembe veszi-e a terv a helyi klíma, domborzati, ökológiai adottságait? Kialakulnak-e különböző csoportoknak megfelelő külső terek? Lehet-e kint tanulni? Lehet-e kint sportolni?
Jól vannak-e a terek elhelyezve? Ez elősegíti-e az iskola pedagógiai elveit? Milyen ez épület szervezeti diagrammja? Vannak-e különböző tanulósarkok? Egyértelműen szervezett-e a belső/külső közlekedés? Jók-e a külső-belső térkapcsolatok?
Van-e a terv alaprajzán,metszetén, homlokzatán egységesen végigvonuló építészeti koncepció? Az épület megfelelően illeszkedik-e a helyszínre? Az épület jó-e önmaga jogán? Az anyagválasztás pozitívan járul-e az épület minőségéhez, megfelelően tartós-e, karbantartható-e?
A belső tér derűs és hívogató-e? Az emberek motiváltnak és értékesnek érzik-e magukat benne? Teljes kapacitással működtetve az épületet, akusztikai szempontból jól van-e méretezve? Jól vannak-e tájolva, szellőztetve, benapozva a stratégiai helyiségek? A minimális energiafelhasználás és CO2 kibocsátás hogyan van figyelembe véve? Biztonságban érzik-e magukat az emberek a külső/belső terekben, átláthatóak és kontrollálhatóek-e ezek a terek?
A mindennapi használat során változtathatóak-e az épület terei? Adaptálhatók-e szükség esetén más szervezet/oktatásmódszer igényeihez? Bővíthető-e az épület? Lehet-e több jó bútorozási sémát létrehozni?
Az épület egésze egy egész, koherens, meggyőző, jól átgondolt választ nyújt-e a helyszíni adottságokat figyelembe véve a tervezési programra? Az épület egésze több-e mint az épület részeinek összessége? Jó lesz-e ott dolgozni, tanulni, játszani, szocializálódni? Megvan-e a potenciál, hogy az iskola a helyi közösség fontos helyszíne legyen? Az építészeti javaslat valóban a megrendelő és a közösség elképzelésének megtestesítője-e? Az épület hozzásegít-e az oktatás megváltoztatásához?

Magához a tervzsűrin bemutatandó 10 darab A1-es panelhez is van rendelve egy egyértelmű etalon: meg lehet tekinteni, milyen a jól kommunikálónak ítélt panel grafikája, felépítése néhány példa által. Természetesen ennél lehet jobbat is csinálni, de az etalon nincs titokban tartva, világosak a játékszabályok, kiindulóhelyzet ismert, feltételek adottak, vita indulhat!


Amellett, hogy a CABE egy tanácsadó/véleményező testület, a tervzsűrin alkotott véleményét elfogadni nem kötelező. De mivel a CABE felügyeli az úgynevezett Minimum Design Standard néven futó követelményrendszer elbírálását is, érdemes állásőpontját figyelembe venni. A Minimum Design Standard értékelés az állami projektek esetében bizonyos tervezési fázisokban (lásd diagramm) időről időre bekövetkezik, és ha a terv véleményük szerint nem üti meg az elvárt minimális mértéket, akkor egy pótlási lehetőség után a projekt az adott felállásban nem kap támogatást.

Az irodánkban tapasztaltak alapján ez azt jelenti, hogy technikai minimum az összes tervezési határidő pontos betartása, a tervek feltöltése az online platformra. A szakmai dolgokban való megfelelés pedig azért kulcs kérdés, mert a tervezést egy-egy iroda nem "kezdettől a végig" kapja, hanem bármelyik tervezési stádium után "elviheti" a megrendelő a projektet egy másik építészhez, ha nem elégedett.
Kapcsolódó linkek:

http://www.architectsjournal.co.uk/news/daily-news/paul-finch-design-review-is-very-fair-minded/5207267.article

http://blog.emap.com/letterfromlondon/2009/11/16/prioritise-and-tell-it-how-it-is/

http://www.cabe.org.uk/publications/successful-school-design

http://www.cabe.org.uk/files/creating-excellent-secondary-schools.pdf

http://film.indavideo.hu/video/f_budapest_retro
(különösen "a köz virágai, amik a köznek virágoznak című részért")

No comments: