Saturday, January 23, 2010

RIBA / ARB

1. Az építész


Nagy Britaniában az építész megnevezés az 1997-ben életbe lépett Architects Act értelmében védett. Ahhoz, hogy valaki építésznek nevezhesse magát, az ARB-nél (Architects Registration Board) kell regisztrált tagnak lennie. A címet helytelenül használót az ARB beperelheti és felelősségre vonhatja. A tagok tagdíjat kötelesek fizetni, tovébbképzéseken kell résztvenniük (CPD: Continuing Professional Developement), ha praktizálnak, megfelelő biztosítással kell rendelkezniük.

Az építész önkéntesen kérheti a a felvételét a megfelelő nemzeti kamarába, ami Anglia esetében a RIBA (Royal Institute of British Architects), Skócia esetében a RIAS (Royal Incorporation of Architects in Scotland), Walesben a RSAW (Royal Society of Architects in Wales), Észek-Írországban a RSUA (Royal Society of Ulster Architects), és Írországban a RIAI (ROyal Institute of the Architetcs of Ireland).


2. RIBA versus ARB

Nézzük meg, milyen érdekeket képvisel az ARB és a RIBA, miben versengnek egymással, miben értenek egyet?

2.1. RIBA
A RIBA célkitűzése a kiváló minőségű építészet támogatása.

Mission: To advance architecture by demonstrating benefit to society and promoting excellence in the profession

Vision: Champion for architecture and for a better environment.

Strategy:

  • demonstrate the benefits of good architecture
  • promote and enhance the benefits
  • facilitate the delivery of good architecture
  • provide high-quality support services
  • develop the capability to deliver the strategy

1837-ben nyerte el királyi Chartered státuszát. Pénzügyi forrásának jelentős részét a tagdíjak valamint egyéb tevékenységekből befolyó összegek adják.
A RIBA-nak közel 30 000 tagja van.


Megjegyzés: a 900 Chartered Body listája itt található, elsőkéntilyen címet elnyerő University of Cambridge (1231) majd az utána következő University of Oxforddal (1248)


Fő tevékenységi körei:
-építészoktatás, továbbképzés, kutatás (RIBA Professional Services)
- tagnyilvántartás (RIBA Professional Services)
- publikálás (RIBA Trust)
- díjak szervezése (RIBA Trust)
- a Birt Építészeti Könyvtár kurátora (RIBA Trust)
- építőipari szabályok, előírások, szerződések, termékspecifikációk (RIBA Enterprises)

2.2. ARB
Az ARB célja a fogyasztó védeleme egy építészeti standard felállításával, folyamatos ellenőrzésével, a regisztrált építészek minőségének biztosításával.

The Architects Registration Board was established to protect the consumer and safeguard the reputation of architects.

Az ARB az Office of Deputy Prime Minister alá tartozik. Tagjai közül 8 nem építész, és a Privy Council delegálja őket, ők reprezentálják a megrendelők érdekeit. A másik 7 tag építész, ők reprezentálják az építész társadalmat.
Az ARB-nek közel 30 000 tagja van.

Az ARB foglalkozik
- az építészek regisztrálásával
- az építészekkel szemben felmerülő panaszok kivizsgálásával
- oktatással
- jogszabályok, szerződések kidolgozásával, publikálásával

Megjegyzés: Bár az építész cím védett, de a funkció nem. Azaz a reklámújság oldalain bárki hirdethet építészeti szolgáltatásnyújtást anélkül, hogy építésznek hívná magát. Kérdés, hogy valóban védjük-e az építész cím levédésével a fogyasztót, vagy valójában a funkciót kellene védeni?Az építési engedély benyújtásához példáulnem kell építész, azt bárki benyújthatja, építész láttanélkül.

Az ARB egy állami szervezet. Elődje, az 1931-es Architects Registration Act következtében létrehozott Architets Registration Council of the United Kingdom (ARCUK) volt. Ez volt megbízva az építész címet hivatalosan használó, regisztrált tagokat felügyeletével. Mivel az ARCUK munkájával kapcsolatban kételyek merültek fel az építészek részéről, 1992-ben egy miniszteri kinevezéssel John Warne -foglalkozását tekintve nem építész- került abba a pozícióba, hogy egy alapos felmérést készítsen az építészek között arról, hogy mi a véleményük az ARCUK szerepéről, és mit várnak a megreformálandó állami szervezettől. A John Warne által fontosnak tartott témakörök a következők voltak:
- környezet védelme, munkavédelem fontossága
- a megbízók érdekeinek védelme egy megbízható építész regisztrációs bázis által
- az építészek közötti tiszta verseny fontossága
- a szakmai standardok fontossága
- az építészeti regisztráció kölcsönös elismerése, különösen a UK-EU között

Az építészek között jelentős megdöbbenést keltett az említett témakörök némelyike. A RIBA, összefogva a többi nemzeti építész testülettel, a kormánynál több javasolt pont ellen lobbizott, ennek ellenére 1997 április 1-jén az ARCUK utódaként létrejött az ARB.

Az ARB és a RIBA viszonya korántsem vitamentes. 2004-ben a RIBA az ARB szerepének felülvizsgálatát kezdeményezte. Ennek kapcsán sok vita kiújult, például amiért a két intézmény vetélkedik: az építészoktatás kérdése.


3. Építésziskolák programjainak és külföldi építészek elismerése a RIBA / ARB által

Kezdetben a RIBA és az ARB megegyeztek, hogy az építészkarok programjainak értékelésére közösen állítanak fel egy szervezetet (JVT: Joint Validation Panel). 5 évente, ez a csapat - egyenlő számú küldöttel az ARB és a RIBA oldaláról - ellátogat azokhoz az iskolákhoz, akik akkreditált építészoktatást szeretnének.

Megjegyzés: Nagy Britanniában nem csak Bachelor - Master fokok vannak, hanem ezzel párhuzamosak a RIBA fokozatok is: Part 1, ez a BAchelor ideje, Part 2 a Masters-é, és Part 3 pedig utána következik.

Az iskolákat három csoportba sorolták:
1. A program változatlanul folytatódhat, és elismerik
2. A program változással folytatódhat, és akkor elismerik
3. nem ismerik el.
Mivel ez a minősítés a programokra egyenként (Part1, Part2, Part3) vonatkozott, előállhatott mindenféle permutáció egy-egy iskolában: például feltételesen elfogadott Part1, nem elfogadott Part2, elfogadott Part3...
Az értékelés maga sem ment zökkenőmentesen az ARB és RIBA küldöttek között, és az ARB azzal érvelve, hogy alapító okiratában az szerepel, hogy az értékelést függetlenül kell végeznie, felállította a saját értékelő rendszerét 2003-tól. Így az iskolák programjaikat validáltathatják ARB ill RIBA szerint is. A RIBA bírálók folytatták a megkezdett iskolalátogatásos, a látottakra nagy hangsúlyt fektető értékeléstípust, míg az ARB egy személytelenebb, dokumentum-alapú értékelést csinál.

Az építészetoktatás, építészregisztrálás kérdése csak tovább bonyolódott azzal, hogy az Európai Gazdasági Közösségen belül az építészekre a 85/384/EEC Direktíva érvényes, ami kimondja, hogy a tagállamoknak el kell ismerniük a más tagország építészeit, és azok praktizálhatnak a tagországokban.

"Architects' Directive 85/384/EEC of 10-06-1985 COUNCIL DIRECTIVE of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services (85/384/EEC)

CHAPTER I
SCOPE
Article 1
1. This Directive shall apply to activities in the field of architecture.
2. For the purposes of this Directive, activities in the field of architecture shall be those activities usually
pursued under the professional title of architect.
CHAPTER II DIPLOMAS, CERTIFICATES AND OTHER EVIDENCE OF FORMAL QUALIFICATIONS ENABLING THE HOLDER TO TAKE UP ACTIVITIES IN THE FIELD OF ARCHITECTURE UNDER THE PROFESSIONAL TITLE OF ARCHITECT

Article 2
Each Member State shall recognize the diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications acquired as a result of education and training fulfilling the requirements of Articles 3 and 4 and awarded to nationals of Member States by other Member States, by giving such diplomas, certificates and other
evidence of formal qualifications, as regards the right to take up activities referred to in Article 1 and pursue them under the professional title of architect pursuant to Article 23 (1), the same effect in its territory as those awarded by the Member State itself."

Mivel a tagállamokon belüli építészek regisztrálásával, képzésük elismerésével, akkreditálásával az ARB foglalkozik, valamint az Európán belül valamelyest összehangolt építészoktatással foglalkozó csoportokba (pl European Association for Architectural Education) az ARB delegál tagokat és képviseli az országot, megalapozottnak tűnik igénye a RIBA-val szemben az angol építészoktatásban betöltött szerepének növeléséért.


4.1 Az ARB Code

Az ARB tagjaira az ARB Code vonatkozik. Ez részben etikai kódex, másrészt egyfajta iránymutatás a jó minőségű szolgáltatáshoz.

ARB Code: Standards of Conduct and Practice

A Code 1997-ben jelent meg, 1999-ben és 2001-ben módosították. Az előszóban világosan rámutatnak az ARB céljára: az ARB a fogyasztókat védő szervezet, ami azt hivatott szolgálni, hogy a szakmát csak releváns emberek gyakorolhassák egy adott színvonalon, ezáltal védve az építészek szolgáltatását igénybe vevő fogyasztókat.

The Architects Registration Board was established to protect the consumer and safeguard the reputation of architects. The Architects Act 1997 sets out the law while the Code highlights the standards of conduct and practice which the Board believes the public have a right to expect from all architects. ... The Code should be central to the professional life of an architect not only as a source of ethical guidance but also as a commonsense indicator to the principles of good practice. It is only through the maintenance of high standards by individuals that architecture as a whole will be served, the public will be protected and the profession as a whole will thrive.

A Code bevezetőjében 6 pontba van szedve a "kontextus". Ezek közül a legérdekesebb a 2. és 4. pont. A 2. pont azt taglalja, hogy az építész Code-tól való eltérése nem feltétlenül jár felelősségrevonással, de perdöntő lehet kritikus helyzetekben.
Not every shortcoming on the part of an Architect, nor failure to comply with the provisions of the Code, will necessarily give rise to disciplinary proceedings. However, a failure to follow the guidance of this Code is a factor that will be taken into account should it be necessary to examine the conduct or competence of an Architect.

A 4. pont azt mondja ki, hogy a Code nem fed le minden lehetséges esetet, és az építsznek a Code szellemében kell eljárnia.

The fact that a course of conduct is not specifically referred to in the Code does not mean that it cannot form the basis of disciplinary proceedings. Architects are expected to be guided in their professional conduct and professional work as much by the spirit of the Code as by its express terms.
A Code következő fejezete a Conduct and Competence fejezet, amely 10 leegyszerűsített alapelven át mutatja be az építészt érintő főbb témaköröket.

Standard 1. Az építészek őszinte viselkedéséről, adatok nem eltitkolásáról, stb.
Ez a korábban bemutatott Design & Build szituációban válhat igazán izgalmassá, amikor a kliens személye lecserélődik, és a kivitelező szerződik a munkára egy fix összegért.
Standard 2. Az építész olyan munkát vállaljon el, amihez ért és amit el tud végezni.
Ez különösen az egyszemélyes építészpraxisokat érinti.
Standard 3. Az építésziroda ne adjon fel félrevezető hirdetéseket, ne legyen a neve félrevezető (például ha csak egyszemélyes az iroda, ne legyen az a neve, hogy X és Társai).
Tavaly egy félrevezetéses-csapattag-eltitkolásos ügy miatt perelték be a régi munkahelyemet, és nyertek is.
Standard 4. Az építész lelkiismeretesen és felelősséggel végezze a munkáját
Standard 5. Az építész a környezet egészére legyen tekintettel
Standard 6. Az építész képezze magát (kötelező továbbképzések, stb)
Standard 7. Az építész hogy kezelje a kliens pénzét
Standard 8. Az építésznek megfelelő biztosítással kell rendelkeznie.
A PII (professional indemnity insurance) biztosítás munkarészekre szól, pl földmérésre. Ha valaki egyedül praktizál, és sok munkarészt szeretne maga elvégezni, magas biztosítást kell fizetnie.
Standard 9. ez a pont igazán okos: Az építész gazdálkodjon okosan
Standard 10. Az építész járjon el a Code-nak megfelelően, és ha bármi ezzel ellentéteset észlel, jelentse a megfelelő személynek

Az utolsó 2 Standard az építész ellen felmerülő panasszal és az építészeti szolgáltatással (Client Service and Complains) foglalkozik.
Standard 11. Az építész írásban rögzítse, hogy mit vállal el, hogyan számolja a díjat érte, a felelősségi köröket, és informálniuk kell a megrendelőt, hogy a szolgáltatással szembeni panasszal a Boardhoz fordulhatnak
Standard 12. mindenki egyenlő a törvény előtt


4.2. RIBA Code of Conduct

A Code szabályozza a tagok egymás közötti ,valamint a kliensek és a publikum felé történő interakcióit. A gyűjtemény több , mint egy hivatalos munkaleírás, amit hangsúlyoz, az a a magas színvonalú cselekvéssorozat, amit a kliens elvárhat egy építésztől. A RIBA Code of Conduct nagyon hasonlít az ARB Codehoz, az utolsó két, panasszal foglalkozó pontot kivéve. A rövid, pontokba szedett útmutatás kiegészül néhány megjegyzéssel, amiket szintén a RIBA oldaláról lehet letölteni.


Érdekes cikkek:
a kezdő irodákról

No comments: